Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 14-dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (JUNIQE Joanna Petz-Wolna, Zakole 6, 62-002 Suchy Las, Polska, poduszkowiec@poduszkowiec.pl, telefon: 666851306) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności za towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zkaupionego nieużywanego towaru, w oryginalnym opakowaniu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat.

Proszę odesłać nam towar na adres: Joanna Wolna (Zakole 6, 62-002 Suchy Las, Polska), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty przesyłki zwrotu zkupionego towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat JUNIQE Joanna Petz-Wolna, Zakole 6, Suchy Las, Polska, poduszkowiec@poduszkowiec.pl

– Ja .......... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.........

- Powód odstąpienia od umowy ...............................(opcjonalnie)

– Data zawarcia umowy...........

- Nr Zamówienia .................

– Imię i nazwisko konsumenta ..........

– Adres konsumenta ................

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data.............